Selected works

littleredridinghoodacrylic-on-wood60cmx65cm2002

little red riding hood acrylic-on-wood 60cm x 65cm 2002

actiongreetingsacrylic-on-wood40cmx55cm2003

action greetings acrylic-on-wood 40cm x 55cm 2003

actiongreetingsacrylic-on-woodopen40cmx110cm2003

action greetings acrylic-on-wood open 40cm x 110cm 2003

table2oil-on-canvas100cmx120cm2006

table2 oil-on-canvas 100cm x 120cm 2006

table3oil-on-canvas100cmx120cm2006

table3 oil-on-canvas 100cm x 120cm 2006

gordontrip1oil-on-canvas100cmx100cm2006

gordon trip 1 oil-on-canvas 100cm x 100cm 2006

gordontrip2oil-on-canvas100cmx100cm2006

gordon trip 2 oil-on-canvas 100cm x 100cm 2006

gordontrip3oil-on-canvas100cmx100cm2006

gordon trip 3 oil-on-canvas 100cm x 100cm 2006

shelftrip1oil-on-canvas110cmx130cm2006

shelf trip 1 oil-on-canvas 110cm x 130cm 2006

shelftrip2oil-on-canvas110cmx130cm2006

shelf trip 2 oil-on-canvas 110cm x 130cm 2006

shelftrip4oil-on-canvas110cmx130cm2006

shelf trip 4 oil-on-canvas 110cm x 130cm 2006

ambulanceoil-on-linen80cmx120cm2010

ambulance oil-on-linen 80cm x 120cm 2010

shajen01oil-on-canvas70cmx60cm2007

shajen 01 oil-on-canvas 70cm x 60cm 2007

shajenoil-on-canvas100cmx100cm2007

shajen oil-on-canvas 100cm x 100cm 2007

lenioil-on-canvas70cmx60cm2007

leni oil-on-canvas 70cm x 60cm 2007

evjioil-on-canvas100cmx100cm2007

evji oil-on-canvas 100cm x 100cm 2007

texturesoil-on-canvas100cmx100cm2007

textures oil-on-canvas 100cm x 100cm 2007

margin1oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 1 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin2oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 2 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin3oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 3 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin4oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 4 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin5oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 5 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin6oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 6 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin7oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 7 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin8oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 8 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin9oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 9 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

margin10oil-on-canvas70cmx70cm2011

margin 10 oil-on-canvas 70cm x 70cm 2011

houseoil-on-linen120cmx80cm2011

house oil-on-linen 120cm x 80cm 2011

rothkooil-on-linen90cmx60cm20101

rothko oil-on-linen 90cm x 60cm 2010

mockoil-on-canvas70cmx70cm2012

mock oil-on-canvas 70cm x 70cm 2012

white1oil-on-canvas105cmx130cm2011

white 1 oil-on-canvas 105cm x 130cm 2011

white2oil-on-canvas105cmx130cm2011

white 2 oil-on-canvas 105cm x 130cm 2011

Advertisements